logo-geboortehuys-cirkel-120.png

Contracten met alle zorgverzekeraars !

Met alle verzekeraars heeft 't Geboortehuys een contract afgesloten, zowel voor kraamzorg, als verloskundige zorg, als voor echoscopie.  Voor kraamzorg hebben we AGB code 33 00 60 76. Voor verloskunde hebben we AGB code 08 00 05 28. Met deze code kan je verzekeraar altijd het contract met ons terug vinden! 

Kraamzorg zit in de basisverzekering

Iedereen is verzekerd voor kraamzorg! Afhankelijk van je pakket kan het zijn dat je een wettenlijke eigen bijdrage moet betalen. Dit is in 2019 vastgesteld op € 4,30 per uur. Deze declareren we òf bij je verzekeraar, òf bij jou. Kun je de wettenlijke eigen bijdrage niet betalen? Bespreek dit dan tijdens de intake. Wij vinden het belangrijk dat iedereen voldoende zorg krijgt. Onze medewerker kan dan aan kantoor vragen deze bijdrage niet in rekening te brengen.

Verloskunde zorg in het basispakket

Ook is iedereen verzekerd voor verloskundige zorg. Reguliere zorg zit in het basispakket en bestaat uit:

  • controles tijdens je zwangerschap door de verloskundige
  • standaard bloedonderzoek 
  • echo's op medische indicatie
  • begeleiding van je bevalling
  • begeleiding van je kraamweek

Daarnaast is er zorg die niet, of niet volledig vergoed wordt. Bijvoorbeeld sommige prenatale screening, zoals een combinatietest of een NIPT onderzoek. Maar ook echo's zonder medische indicatie worden niet vergoed door je zorgverzekeraar.

Verloskunde

Tarief

Volledige verloskundige zorg

€ 1502,65

Volledige prenatale zorg

€ 556,05

Volledige natale zorg

€ 608,65

Volledige postnatale zorg

€ 338,14

Begeleiding miskraam

€ 189,05

Keuzegesprek prenatale screening

€ 46,13

Los consult € 100,00 

Kraamzorg

Tarief

Inschrijving kraamzorg

€ 46,09

Intake bij client thuis

€ 67,74

Partusassistentie

€ 90,34

Partusassistentie per uur

€ 48,70

Kraamzorg per uur

€ 48,70

Wettelijke eigenbijdrage per uur kraamzorg

€ 4,30

Echoscopie

Tarief

Kindje kijken

€ 37,50

Diagnose echo

€ 38,33

Termijn echo

€ 46,00

Lactatiekundige Zorg

Prijs
eigen
cliënten

Prijs
 niet
cliënten

Telefonisch consult

gratis

€ 7,50  

Consult tijdens zwangerschap

€ 55,00

€ 75,00

1e huisbezoek (incl. telefonische nazorg)

€ 75,00

€ 100,00

2e huisbezoek bij dezelfde hulpvraag

€ 55,00

€  75,00

Lactatiekundige zorg zit in de aanvullende verzekering. Neem contact op met je verzereraar over wat er bij jullie vergoed wordt.

Losse artikelen

Prijs

Kolf huur per dag

€ 2,50

Lactaset Ardo

€ 36,50

Ardo Conversieset

€ 130,00

Tepelhoedjes

€ 9,00

Purelanzalf

€ 7,50

Hydrogel tepelverband

€ 12,00

Bad aanschaf binnenhoes

€ 40,00

Bad huur per dag

€ 2,50

Voorlichtingsavond per zwangere

€ 15,00

Bij huur van een bad is aanschaf van de binnenhoes verplicht.

Tarieven zorgverlening: NZa

Jaarlijks wordt door onze beroepsorganisaties en de NZa afspraken gemaakt over de tarieven binnen de geboortezorg. Dit zijn tarieven voor kraamzorg, verloskundigezorg en echocopie.
't Geboortehuys hanteert voor alle zorg, de door de NZa vastgestelde tarieven.